Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi

Euroopan ikä- ja väestörakenne muuttuu elinajanodotteen kasvaessa, ja sen vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ovat moninaiset. Aktiivista ikääntymistä ja hyvinvointia edistävä tutkimus on siksi erityisen tärkeää.

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteen ratkaiseminen edellyttää vahvaa yhteistyötä perustutkimuksen ja innovaatiotoiminnan välille Euroopassa. Rahoitus kohdistetaan toimintaan, joka lisää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa Euroopan asemaa terveys- ja hyvinvointi-innovaatioiden nopeasti kasvavilla maailmanmarkkinoilla. Tieteelliseen näyttöön perustuvilla tuotteilla ja ratkaisuilla ehkäistään tauteja, mutta myös hallitaan jatkuvasti kohoavia kustannuksia. Terveyden ja sairauksien parempi ymmärtäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä perustutkimuksen ja kliinisen, epidemiologisen ja sosioekonomisen tutkimuksen välillä.

Suomessa on runsaasti korkeatasoista perustutkimusta, teknologiakehitystä ja innovaatiopotentiaalia, jota tämän yhteiskunnallisen haasteen rahoitus etsii. Rohkeasti hakemaan!

Millaisia aiheita Horisontissa rahoitetaan?

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haaste sisältää useita hakuja, joista tarkat tiedot ja kuvaukset löytyvät kaksivuotisesta työohjelmasta. Yksilöllistetty lääketiede, kliininen tutkimus ja ikääntymiseen liittyvät teemat ovat läpileikkaavia teemoja. Yksittäisten hakujen aiheet ovat monipuolisia, ja ne sijoittuvat seuraaviin aihepiireihin: 

  • Terveyden, hyvinvoinnin ja sairauksien taustatekijöiden ymmärtäminen
  • Sairauksien ennaltaehkäisy
  • Uudet ja tehokkaat hoitomuodot
  • Terveen ikääntymisen mahdollistaminen ja itsenäinen terveydestä huolehtiminen 
  • Terveystiedon tuottaminen ja sen hyödyntäminen
  • Terveydenhuollon kehittäminen

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

YHTEYSTIEDOT

Antti Hautaniemi, NCP
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35006
antti.hautaniemi (at) aka.fi

Eija-Riitta Hämäläinen, NCP + IMI2
Tekes, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
puh. +358 2950 38063
eija-riitta.hamalainen (at) tekes.fi

Jarmo Wahlfors,
komiteajäsen
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35126
jarmo.wahlfors (at) aka.fi

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, komitean asiantuntijajäsen
Sosiaali- ja terveysministeriö
puh. +358 2951 63382
liisa-maria.voipio-pulkki (at) stm.fi

Raimo Pakkanen, komitean asiantuntijajäsen
Tekes
puh. +358 2950 55829
raimo.pakkanen (at) tekes.fi

Aki Salo, komitean asiantuntijajäsen
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35104
aki.salo (at) aka.fi