Horisontti 2020

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita. Ohjelma on kestoltaan seitsenvuotinen vuosina 2014–2020, ja sen budjetti yhteensä lähes 80 miljardia euroa. Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa.

Mistä EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa on kyse?
Lue perusteet täältä.

Tekes tukee Horisontti-hakemusten valmistelua!
Lue lisää hakuehdoista.

Miten voit vaikuttaa Horisontin sisältöihin?
Vaikuttamisen lyhyt oppimäärä

Testaa mahdollisuutesi Horisontissa
Pelaa Horizonchampion.eu-peliä

H2020 koostuu kolmesta osa-alueesta eli "pilarista":

Huipputason tiede

 1. ERC - Euroopan tutkimusneuvosto
 2. FET - Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat
 3. Marie Skłodowska-Curie -toimet
 4. Tutkimusinfrastruktuurit

 

Teollisuuden johtoasema

1. Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa

 • Tieto- ja viestintäteknologia
 • Nanoteknologia
 • Kehittyneet materiaalit
 • Bioteknologia
 • Kehittynyt valmistus ja prosessointi
 • Avaruus

2. Riskirahoituksen saatavuus

3. Innovointi pk-yrityksissä

Yhteiskunnalliset haasteet

 1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
 2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous
 3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia
 4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
 5. Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
 6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat
 7. Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen

Lisäksi ohjelmapakettiin kuuluvat myös

Ohjelman avulla komissio ja jäsenmaat yhdessä toteuttavat Innovaatiounionia, joka on yksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva-aloitteesta. 

 

Katso komission Horizon 2020 - General Overview ja How to Apply  videot: