Osallistujan opas

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joilla on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä. Ohjelmassa painotetaan entistä enemmän innovaatioita sekä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Mahdollisuuksia on paljon, lähde mukaan!

Edellytykset

Hankeidean pitäisi perustua hakijan omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin, joilla on kansainvälinen ulottuvuus. Toteutuessaan hankkeella on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Se lisää hyvinvointia Euroopassa ja edistää kilpailukykyämme. Hankkeen uutuusarvo on EU:n tutkimusohjelmissa tärkeää, ja erityisesti ERC-hankkeissa se on määräävä tekijä. Lopuksi hankeidea on vielä sovitettava komission aikatauluihin, sillä hakemuksen voi lähettää vain hakuaikana.

Osallistujat

Muutamissa hankemuodoissa, esimerkiksi ERC:ssä tai pk-instrumentissa, hakijana voi olla yksi osallistuja. Pääsääntöisesti vähimmäisvaatimus on kuitenkin kolme osallistujaa kolmesta eri jäsen- tai liitännäisvaltiosta. Käytännössä konsortiossa on yleensä enemmän partnereita. 

Osallistujana on yleensä organisaatio, mutta myös yksittäinen henkilö voi hakea puiteohjelmarahoitusta. Puiteohjelmaan osallistuvat yliopistot, tutkimuslaitokset, suuret ja pienet yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Hankkeissa haetaan vahvasti vaikuttavuutta, joten loppukäyttäjät ja muut hyödyntäjät ovat tärkeässä roolissa konsortioissa.

                                                                                        

Hankkeen hyödyt

Vaikka rahoitus onkin keskeinen syy osallistua, puiteohjelma tarjoaa paljon muutakin. Teet mielenkiintoista yhteistyötä huippuosaajien kanssa, pääset uusille markkinoille, luot standardeja tai kehität liiketoimintaideaasi.

Mistä apua?